Kvasir®
opoint

- Vi blir stolte av elevene på Hoppern

Leserbrev skrevet av Sindre Westerlund Mork (V), Simen Nord (H) og Ida Skjerve (V).

www.moss-avis.no - Moss Avis - Debatt - 14 april 2014 11:25

Full utnyttelse får vi først når høyspentledningen er borte

Leserbrev skrevet av Linda Brynildsen, tillitsvalgt, Utdanningsforbundet ved Nøkkeland skole.

www.moss-avis.no - Moss Avis - Debatt - 14 april 2014 11:16

- Jeg håper ikke du står for dette

Torsdag 3. april kan en lese følgende i flere aviser: «Tre av fire mener at barnehagelærere har en viktig samfunnsoppgave, og over 60 prosent mener at barnehagelærere har

www.moss-avis.no - Moss Avis - Debatt - 14 april 2014 11:16

- «Nei, nei - klippe, klippe, klippe» ropte Tveiten!

Enkelte aktører og pådrivere, med Moss Avis som trompet, håper fortsatt på omkamp i bystyret om plassering av ny togstasjon i Moss. En forførende, men urealistisk

www.moss-avis.no - Moss Avis - Debatt - 12 april 2014 22:51

- På tide å tenke tanken

Les Moss Avis' lederartikkel om Albyalleen og ankomsten til Galleri F15 på Jeløy.

www.moss-avis.no - Moss Avis - Debatt - 12 april 2014 22:51

- Språk er basis for all kunnskap - jo mer du kan jo sterkere er du!

Jeg ser at partiene Høyre og Fremskrittspartiet vil at Moss Kommunes skoleelever skal «slippe» å ha nynorsk i skolen, og at de vil at det skal søkes om å få være med i en

www.moss-avis.no - Moss Avis - Debatt - 12 april 2014 22:51

- La lærere få være lærere

Debattinnlegg om mosseskolen og forslaget om anonym retting av tentamen. Innlegget er skrevet av Helge Moen (Utdanningsforbunet i Moss).

www.moss-avis.no - Moss Avis - Debatt - 12 april 2014 22:51

- Svekker ikke retten til selvbestemt abort

Debattinnlegg om reservasjonsretten - skrevet av Leif Tjeldflaat, Pensjonert fastlege i Moss.

www.moss-avis.no - Moss Avis - Debatt - 12 april 2014 22:42

- Viktig grunn til riktig pris og tid!

Hus og hjem, gård og grunn. Eiendomsretten står sterkt i Norge. Derfor er det svært viktig for Statens vegvesen å gi grunneiere skikkelig og redelig behandling når vegen skal

www.moss-avis.no - Moss Avis - Debatt - 12 april 2014 22:16

- Det hendte vi snek oss til et ulovlig besøk

Dagens hverdagsrefleksjon fra redaksjonen er skrevet av journalist Mette Eriksen, og dreier seg om den aktuelle debatten på Hoppern skole: Skal man få lov til å gå i

www.moss-avis.no - Moss Avis - Debatt - 12 april 2014 17:44