Våler i Hedmark

Våler

Kommunen informerer (Hedmark)

Areal: 700 km2
Innbyggere 3.802 pers. pr. 01.10.2013

"Der skogen står fredfull og suser sin sang, med Glomma i fanget, så brei og så lang, der ligger da Solør, med Våler i nord, det likeste steille je veit på jord."
Finnskogen dekker områdene mot svenskegrensa, med bl.a. Gravberget kirke; ett av få norske byggverk nevnt i arkitekturens verdenshistorie etter 1950. Sandstrendene langs Glommas riviera ligger bare et steinkast fra Våler sentrum. På norsk trafikksenter kan du oppleve fart og spenning.

Man.-fre. kl. 08.00-15.30

Barn og familie

  • Barnehager
   • Informasjon finner du på www.vaaler-he.kommune.no under Skoler og barnehager. Det er samordnet opptak og søknad om barnehageplass skjer på felles søknadsskjema. Frist for å søke barnehageplass er 1. mars. Søknadsskjema finner du under dokumenter for barnehagesektoren. Søknad sendes: Rådmannen, 2436 Våler
   • 62424000Telefon
   • E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no
    • Kommunale
      • Nordhagen barnehage
       • 62424235Telefon
       • 62421878Telefaks
      • Vålbyen barnehage
       • 62424260Telefon
  • Krisesenter
    • Krisesenter for kvinner og barn
     • 62527510døgnåpent

Bolig og eiendom

  • Feiervesenet
   • 91791666Mobil
  • Landbrukskontoret
   • 62424300Telefon
   • 62424001Telefaks
  • Skogkontoret
    • Våler kommuneskoger
     • 62424308Telefon
  • Tekniske tjenester
    • Brannstasjon
     • 62420700Telefon
    • Vakttelefon vei, vann, avløp
     • 62433220Telefon
  • Vei/vann/kloakk
    • Kloakkrenseanlegg Br.foss
     • 62423595Telefon
    • Kloakkrenseanlegg Eidsmoen
     • 62420281Telefon
    • Våler Vannverk
     • 62423283Telefon

Helse- og legetjenester

  • Alders- og sykehjem
    • Kommunale
      • Våler omsorgssenter
       • 62424100Telefon
       • 62424101Telefaks
      • Avd. for hjemmetjenester
       • 62424150Telefon
       • 97037011Mobil
  • Bo- og servicesenter
    • Vålertunet
     • 62420380Telefon
  • Fysioterapi
    • Bergjordet, Therese
     • 62421150Telefon
    • Paxton Sheena og Michael
     • 62420233Telefon
    • Smeby, Karin
     • 62423277Telefon
  • Helse- og sosiale tjenester
   • 62424200Telefon
  • Helsestasjoner
    • Helsestasjon - skolehelsetjenesten
     • 62424180Telefon
  • Hjemmehjelp
   • 62424152Telefon
  • Hjemmesykepleie
   • 62424150Telefon
  • Legekontor, kommunale
    • Kommunelegekontoret
     • 62424170Telefon
     • 62424171Telefaks
  • Legevakten
   • 62420900Telefon
  • Psykiatrisk team
    • Gamle banken
     • 62424138Telefon
     • 99243596Mobil
  • Sykehus
    • Sykehuset Innlandet
     • 06200Telefon
  • Tannhelsetjenesten
    • Våler tannklinikk
     • 62429580Telefon
     • 62429581Telefaks
  • Tannklinikker
    • Rundberget, Virgil
     • 62420840Telefon

Kultur, idrett og fritid

  • Bibliotek
    • Folkebiblioteket Våler
     • 62424080Telefon
     • 62424081Telefaks
  • Folkebad
    • Våler
     • 62424250Telefon
  • Idrettsanlegg
   • 62421600Telefon
  • Kulturkontoret
    • Kulturkontor
     • 62424070Telefon

Miljø og folkehelse

  • Mattilsynet
   • Glåmdal, Sidevn. 2, 2211 Kongsvinger
   • 62819333Telefon
   • 62818160Telefaks

Offentlige etater

  • Folkeregisteret
    • Midt Hedmark Ligningskontor
     • 80080000Telefon
  • Forliksråd
   • 62424000Telefon
  • Kirker
    • Soknediakon
     • 62424092Telefon
    • Gravberget kirke
     • 62421780Telefon
    • Våler kirke
     • 62420968Telefon
    • Våler kirkekontor
     • 62424090Telefon
     • 62424095Telefon
  • Lensmann
    • Hedmark Politidistrikt
     • 62539000Telefon
     • 02800eller
     • 112Nødnummer
    • Åsnes Lensmannskontor
     • 62429560Telefon
  • Likningskontoret
    • Midt Hedmark Likningskontor
     • 80080000Telefon
  • Overformynderi
   • 93402634Per Skoglund
  • Posten
   • 81000710Telefon

Omsorg og rehabilitering

  • NAV Våler trygd
   • 55553333Telefon

Skole og utdanning

  • Pedagogisk
   • Servicesenter, St.Olavsgt. 4, 2406 Elverum
   • 62433320Telefon
   • 62410275Telefaks
  • Skolefritidsordning
   • Informasjon finner du på www.vaaler-he.kommune.no under Skoler og barnehager. Her finner du også søknadsskjema. Påmelding skjer til skolen.
  • Skoler
    • Nordhagen skole
     • 62424220Telefon
     • 62424221Telefaks
      • SFO
       • 62424227Telefon
    • Spesialpedagog, Kontor Vålbyen skolen
     • 62424279Telefon
    • Vålbyen skole
     • 62424270Telefon
     • 62424271Telefaks
      • SFO
       • 62424275Telefon
    • Våler kulturskole
     • 62424286Telefon
    • Våler ungdomsskole
     • 62424240Telefon
     • 62424241Telefaks
  • Videregående skoler
    • Solør videregående skole, avd. Våler
     • 62421600Telefon

Sosiale tjenester

  • Trygdebolig
   • 62424000Telefon

HELSE

  • Incest
    • Våler
      • Evas Støttesenter for Seksuelt Misbrukte
       • 62411862Telefon
  • Krisesenter
    • Våler
      • Krisesenteret Hamar
       • 62527510Telefon
  • Legevakt
    • Våler
      • Legevakt/ øyeblikkelig hjelp
       • 62420900Telefon

NYTTIGE TELEFONNUMMER

  • Brannvesenet - når hjelpen kan vente
    • Våler
      • Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS
       • 62433220Telefon
  • Fylkeskommune
  • Politi og lensmann
    • Våler
      • Åsnes Lensmannskontor
       • 62429560Telefon
      • Hedmark Politidistrikt
       • 62539000Telefon
       • 02800eller
       • 112Nødnummer
  • Taxi
    • Våler
      • Taxi Hedmark
       • 03650Telefon
      • Våler Taxi
       • 62420950Telefon

HER KAN DU FÅ HJELP

  • Barnevern
    • Våler
      • Solør Barneverntjeneste
       • Rådhuset, 2270 Flisa
       • 62956600Telefon
  • Helsetjenesten
    • Våler
      • Helsestasjonen
       • 62424180Telefon
  • Konfliktrådet
    • Våler
      • Konfliktrådet i Hedmark
       • 22032640Telefon

TILBUD I KOMMUNEN

  • Bibliotek
    • Våler
      • Våler folkebibliotek
       • 62424080Telefon
       • Åpningstider:
        Mandag kl. 13.00-19.00,
        tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00-15.00.

Du kommer fra en mobil enhet.
Ønsker du å benytte våre mobiltilpassede betasider?