Råde

Råde

Kommunen informerer

 • Postuttak, 1640 Råde
 • Kommuneadministrasjonens adresse: Rådhuset, Skråtorpvn. 2, Pb. 1640, Råde
 • 69295000Råde kommunes sentralbord
 • 69295001Telefaks
 • E-post: post@rade.kommune.no
 • Facebook: www.facebook.com/kommune.rade: www.rade.kommune.no
  • Opplysningstjenesten
    • Biblioteket
     • 69295028Telefon
    • Rådhuset
     • 69295000Telefon
  • Ordfører
   • 69295000Telefon
  • Sentralbord
   • 69295000Telefon
   • Via sentralbordet treffes: Rådmanens stab, Virksomhet Familie, Virksomhet teknisk, Ordfører kontortid.

kl. 08.00-15.30 (15.00) mandag-fredag

Målvedtak: Bokmål
Areal: 122 km2
Innbyggere: 7012 pers.

Råde ligger sentralt til i Østfold fylke, lett tilgjengelig med bil og tog. God kommunikasjon bringer deg lett til og fra nabobyene. Med våre store og mange kulturminner, utmark, tur- og badeplasser er det noe for enhver smak, liten og stor. Rådes innbyggere ønsker alle velkommen til bygda.
Kommunen skal være en serviceorganisasjon.
Se våre nettsider www.rade.kommune.no eller besøk oss på www.facebook.com/kommune.rade eller ta kontakt hvis det er noe du lurer på.
Ordfører Rène Rafshol

Barn og familie

  • Barnehager og skoler
    • Barnehager
      • Furuly barnehage
       • 69285677Telefon
      • Klokkergården barnehage
       • 69295270Telefon
      • Naturbarna avd. Grenda
       • 69283310Telefon
      • Mattisgården barnehage
       • 69282587Telefon
      • Missingmyr barnehage
       • 69281780Telefon
      • Saltnes barnehage
       • 69282616Telefon
      • Små spirer gårdsbarnehage
       • 92621130Mobil
    • Skoler
      • Karlshus skole
       • 69295250Telefon
        • SFO
         • 69295261Telefon
      • Råde komm. kulturskole
       • 69295200Telefon
      • Råde ungdomsskole
       • 69295200Telefon
      • Spetalen skole
       • 69282100Telefon
        • SFO
         • 69282145Telefon
      • Spesialpedagogene
       • 69295000Telefon
  • Barnevern
    • Barnevern dagtid
     • 69295000Telefon
    • Barnevernvakt etter kontortid
     • 95059217Mobil
  • PPT
    • Virksomhet familie
     • 69295000Telefon
  • Transporttjenesten for eldre og funksjonshemmede (TT kort)
    • Informasjonsavdelingen
     • 69295000Telefon

Bolig og eiendom

  • Boligkontoret
    • Kommunalt boligkontor
     • Rådhuset
     • 81581001Telefon
  • Bostøtte
   • 81581001Telefon
  • Brann
    • Moss interkommunale brann- og feiervesen
     • 69247850Telefon
    • Ved brann ring
     • 110Telefon
  • Bygg- og eiendomsseksjonen
    • Virksomhet teknisk
     • 69295000Telefon
  • Eiendomsopplysninger
    • Virksomhet teknisk ved oppmålingsavd.
     • 69295000Telefon
  • Feiervesenet
    • Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
     • 69247850Telefon
  • Gravemelding
   • 69295000Telefon
  • Husbankinformasjon
   • 81581001Telefon
    • Boligkontoret
     • 81581001Telefon
  • Landbrukskontoret
   • 69264300Telefon
  • Oppmåling
   • 69295000Telefon
  • Plan- og bygningssaker
    • Virksomhet teknisk
     • 69295000Telefon
  • Rivningstillatelse Byggesak
    • Virksomhet teknisk
     • 69295000Telefon
  • Tekniske tjenester
    • Virksomhet teknisk
     • 69295000Telefon
    • Vakttelefon etter kl. 15.30
     • 69284443Telefon
  • Vedlikehold
    • Kommunale bygg
     • 69295000Telefon
    • Kl. 09.00-15.00
     • 91169215Mobil
  • Vei, vann og kloakk
    • Virksomhet teknisk
     • 69295000Telefon
    • kl. 09.00-15.00
     • 90147847Mobil

Helse- og legetjenester

  • Alders- og sykehjem
    • Kommunale
      • Råde bo- og servicesenter
       • 69295100Telefon
  • Bo- og servicesenter
   • 69295100Telefon
  • Eldresentre
    • Dagsenter - Råde Bo- og servicesenter
     • 69295100Telefon
  • Ergoterapeut
   • 69295000Telefon
  • Fysioterapi, kommunal
   • 69295000Telefon
  • Helse- og sosiale tjenester
   • 69295000Telefon
  • Helsestasjoner
    • Karlshus helsestasjon
     • 69295050Telefon
  • Hjemmesykepleie
    • Råde bo- og servicesenter
     • 69295100Telefon
  • Hjemmetjeneste
    • Råde bo- og servicesenter
     • 69295100Telefon
  • Legevakt
   • Moss
   • 69253333Telefon
  • Omsorgsboliger
    • Råde bo- og servicesenter
     • 69295100Telefon
  • Psykiatri
   • 69295100Telefon
  • Skoletannpleie
    • Karlshus tannklinikk
     • 69284373Telefon
  • Svangerskapskontroll
    • Karlshus helsestasjon
     • Man. kl. 08.00-15.30
     • 69295050Telefon
     • se også Helsestasjoner
  • Sykehjem
    • Råde bo- og servicesenter
     • 69295100Telefon
  • Trygdebolig
    • Boligkontoret
     • 81581001Telefon

Kultur, idrett og fritid

  • Bibliotek
    • Råde bibliotek
     • Mandag og onsdag kl. 10.00-15.30
      Tirsdag kl. 13.00-20.00,
      Torsdag kl. 13.00-15.30,
      Fredag kl. 13.00-15.30
     • 69295028Telefon
     • Hjemmeside: www.rade.folkebibl.no
  • Bråtebrenning
   • 69247850Telefon
  • Fritidsklubber
    • Allaktivitetshuset
     • 98240154Mobil
    • Info-tjenesten
     • 69295000Telefon
  • Idrettsanlegg
    • Info-tjenesten
     • 69295000Telefon
  • Kultur
   • 69295000Telefon
  • Kulturskole
   • 69295200Telefon

Miljø og folkehelse

  • Avfall
    • MOVAR
     • 69262110Telefon
  • Miljøvern
   • 69295000Telefon
  • Næringssaker
   • 69295000Telefon
  • Renovasjon, Renhold
   • Solgården Skog, Moss
   • 69208550Telefon
  • Renseanlegg
    • MOVAR
     • 69262135Telefon

Natur og friluftsliv

  • Friareal/Utfartssteder
   • 69295000Telefon
  • Viltnemnda
    • Landbrukskontoret
     • 69264300Telefon

Offentlige etater

  • Folkeregisteret/Likningskontor
   • Moss
   • 80080000Telefon
  • Kirkeavdelingen
    • Prestekontoret
     • 69294030Telefon
  • Kommunekassen
   • 69295000Telefon
  • Konfliktrådet
   • 22032615Telefon
  • Lensmann
   • Mosseveien 60, Pb. Postboks 10, 1641 Råde
   • 02800Telefon
  • Likningskontoret/Folkeregisteret
   • 80080000Telefon
  • Overformynderi
   • 69248000Telefon
  • Skjenkebevilling
   • 69295000Telefon
  • Tinglysning
   • 69201800Telefon

Omsorg og rehabilitering

  • NAV arbeid
   • 81581001Telefon
  • NAV sosial
   • 81581001Telefon
  • NAV trygd
   • 81581001Telefon
  • Rusmiddelbruk, informasjon
   • 69295100Telefon

Sosiale tjenester

  • Sosialkontor
   • NAV
   • 81581001Telefon

Vei og trafikk

  • Parkering, kommunale
   • 69295000Telefon
  • Vei/parkering
   • 69295000Telefon

HELSE

  • Krisesenter
    • Råde
      • Krisesenteret i Moss
       • Døgnvakt
       • 69250550Telefon
  • Legevakt
    • Råde
      • Legevakt
       • 69253333Telefon

NYTTIGE TELEFONNUMMER

  • Brannvesenet - når hjelpen kan vente
    • Råde
      • Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB)
       • 69247850Telefon
  • Politi og lensmann
   • 69295800Telefon
    • Råde
      • Lensmannen i Råde
       • 69283250Telefon

HER KAN DU FÅ HJELP

  • Barnevern
    • Råde
      • Barneverntjenesten
       • 69295000Telefon
  • Helsetjenesten
    • Råde
      • Helsestasjonen Karlshus
       • 69295050Telefon
  • Konfliktrådet
    • Råde
      • Konfliktrådet i Østfold
       • 22032615Telefon

TILBUD I KOMMUNEN

  • Bibliotek
    • Råde
      • Råde bibliotek
       • 69295028Telefon
       • Mandag og onsdag kl. 10.00-15-30
        Tirsdag kl. 13.00-20.00
        Torsdag kl. 13.00-15.30
        Fredag kl. 13.00-15.30
       • Hjemmeside: www.rade.folkebibl.no

Du kommer fra en mobil enhet.
Ønsker du å benytte våre mobiltilpassede betasider?