Halden

Halden

Kommunen informerer

 • Besøksadresse: Storgt. 8, 1771 Halden
  Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
  Fakturaadresse: Postboks 36, 1751 Halden
 • 69174500Sentralbord:
 • 69180058Telefaks postmottak:
 • E-post:: postmottak@halden.kommune.no
 • Hjemmeside:: www.halden.kommune.no
  • Åpningstider sentralbord:
   • Man.- fred. kl 08.00 - 15.30 (15.00)

    Via sentralbordet nås de fleste kontorene i kommunen.
  • Åpningstider service- og info.senter:
   • Man.- fred. kl 09.00 - 14.30

Halden og Svinesund er innfallsporten til Norge, strategisk plassert mellom en nydelig skjærgård på den ene siden og de store skogene og innsjøene på den andre. Oslo ligger i underkant av to timer nordover og Gøteborg omtrent like langt sør. Til Gøteborg kan du passere over Svinesund på en ny og moderne bro med Ringdalsfjorden dypt under. Halden er i dag en moderne by med en sentral plassering i historien. Det var selvfølgelig for Bjørnstjerne Bjørnson å nevne den - i Norges nasjonalsang.

Barn og familie

  • Barnehagekontor
   • Storgt. 8, 1169766-6866712
   • 69174500Telefon
  • Barnehager - kommunale
    • Bergknatten barnehage
     • 69212785Telefon
    • Bjørklund barnehage
     • 69184412Telefon
    • Karrestad barnehage
     • 69182220Telefon
    • Stangeløkka barnehage
     • 69174925Telefon
    • Tistedal barnehage
     • 69212760Telefon
    • Brekkerød barnehage
     • 69212770Telefon
    • Isebakke barnehage
     • 69212787Telefon
  • Barnevern
   • Os Alle 4, 1247202-6564605
   • 69174600Telefon
    • Barnevernsvakten utenom kontortid og i helgen
     • 90173222Mobil
    • Kontaktsenteret
     • Storgt. 4, Inng. Blokkhusgt.
     • 69174806Telefon
  • Transporttjenesten for eldre og funksjonshemmede (TT kort)
   • 69174500Telefon

Bolig og eiendom

  • Bostøtte
   • Busterud gt. 3, 1247114-6564398
   • 69174858Telefon
  • Brann
    • Brann - øyeblikkelig hjelp
     • 110Telefon
    • Brann - alarmsentralen Øst tjenestetelefon
     • 69201700Telefon
    • Brannstasjonen - tjenestetelefon
     • Wiels pl. 4
     • 69174750Telefon
  • Byggesaksavdelingen
   • Svenskegt. 6, 1247199-6564191
   • 69174500Telefon
   • 47476121Mobil
  • Feiervesenet
   • Wiels pl. 4
   • 69174519Telefon
  • Kommunale avgifter
   • Storgt. 8, 1169766-6866712
   • 69174500Telefon
  • Miljø og landbruk
   • Svenskegt. 6, 1247199-6564192
   • 69174500Telefon
  • Oppmåling og geodata
   • Svenskegt. 6, 1247199-6564192
   • 69174500Telefon
  • Plan
   • Svenskegt. 6, 1634761-6586825
   • 69174500Telefon
  • Teknisk forvaltning
   • Busterudgt. 1, 1247115-6564368
   • 69174870Telefon

Helse- og legetjenester

  • Båstadlund arbeid- og aktivitetssenter
    • Avd. Asak
     • Torpedalsv. 55, 1791 Tistedal
     • 69192425Telefon
    • Avd. Båstadlund
     • Båstadlundvn 38
     • 69174698Telefon
     • 69174688eller
  • Helse og omsorg
   • Storgt. 8, 1169766-6866712
   • 69174500Telefon
  • Helsestasjoner
    • Halden
     • Os Alle 4, 1247202-6564605
     • 69174662Telefon
  • Helsestasjon for ungdom
   • Os Alle 4, 1247202-6564605
   • 69174662Telefon
   • Åpent hver mandag og torsdag fra kl. 15.00-17.00
    • Helsestasjon for studenter
     • Høgskolen i Østfold, Remmen
     • 69215000Telefon
     • Åpent hver onsdag kl. 12.15-15.45
  • Helsekontor
   • Jac. Blochsgt. 4
   • 69174660Telefon
   • Avdelingsingeniør/Miljørettet helsevern
    Kommuneoverlede, Vaksinasjon for voksne
  • Hjemmebaserte tjenester Halden
   • Osbekkgt. 4, 1634786-6586848
   • 69174680Telefon
  • Legekontor
   • Jac. Blochsgt. 4
   • 69174661Telefon
   • Telefontid 08.30-10.30 og 13.00-14.00
    Åpningstid 08.00-15.30
  • Legevakta for Aremark og Halden
   • Kjærlighetsstien 30
   • 116 117Telefon
   • 69172311eller
   • Hverdager: 16.00-08.00,
    Lør., søn. og helligdager: døgnvakt
  • Omsorgsleiligheter
    • Bergheim bofellesskap 1
     • Bergheimveien 2
     • 69192224Telefon
    • Bergheim bofellesskap 2
     • Bergheimveien 4
     • 69192804Telefon
    • Bergheim bofellesskap 3
     • Bergheimveien 6
     • 69192924Telefon
    • Bergheim bofellesskap 4
     • Bergheimveien 6
     • 69192924Telefon
    • Bergheim bofellesskap 5
     • Bergheimveien 7
     • 69195976Telefon
    • Bergheim bofellesskap 6
     • Bergheimveien 9
     • 69182152Telefon
    • Bergheim trygdehybler
     • Grimsrødhøgda 107, 1249530-6565056
     • 69174810Telefon
    • Brygga omsorgsboliger
     • Tollbug. 6
     • 69217758Telefon
    • Hagegata omsorgsleiligheter
     • Hagegata 1
     • 69174965Telefon
     • 93210814Mobil
    • Karrestad eldresenter
     • Vidars vei 22
     • 69174690Telefon
    • Søsterveien omsorgsleiligheter
     • Kjærlighetsst. 32
     • 69172513Telefon
    • Vaterland omsorgsleiligheter
     • Osbekkgt. 4, 1247302-6564243
     • 47474238Telefon
  • Jordmor
   • Os Alle 4, 1247202-6564605
   • 69174658Telefon
  • Sykehjem
    • Halden sykehjem
     • Kjærlighetsstien 28
     • 69172543Telefon
     • 691725702. avd./Intermediær
     • 691725733. avd.
     • 691725764.avdeling
    • Iddebo sykehjem
     • Konglevn. 15, 1793 Tistedal
     • 69174800Telefon
     • 69174824Etter kontortid:
    • Karestad sykehjem
     • Vidars v. 22, 1781 Halden, 1246280-6565449
     • 69172538Telefon
     • 69172539Telefon
    • Solheim senter
     • Solheimv. 40
     • 69217700Telefon
  • Vaksinasjon
    • Halden Helsekontor
     • Jac. Blochs gt. 4
     • 69174660Telefon

Kultur, idrett og fritid

  • Halden bibliotek
   • 69174770Voksenavdeling
   • 69174771Barneavdeling
   • 69174772Informasjon
   • Åpningstider:
    Mandag og torsdag kl. 11.00-19.00 (17.00)
    Tirsdag, onsdag og fredag kl. 11.00-15.30 (15.00)
    Lørdag kl. 10.00-14.00 (Stengt)
  • Kultur - administrasjonen
   • Kongens Brygge 3, 1247089-6563686
   • 69174500Telefon
  • Kulturskole
   • Tordenskjoldsgt. 8
   • 69174676Telefon
  • Remmen svømmehall
   • Badetider:
    Dørene lukkes 1 time før stengetid.
    Man., ons., fre.: kl. 17.00-21.00
    Kun voksne etter kl. 20.00
    Tir., tor.: kl. 15.00-20.00
    Kun voksne mellom kl. 15.00-16.00
    Lør.: kl. 10.00-16.00
   • Remmen
   • 69174749Telefon
   • 69174500Telefon

Miljø og folkehelse

  • Aasekjær komposteringsanlegg
   • Åpent: 08.00-16.00, tor. 08.00-19.30, lør. stengt
   • 69175170Telefon
  • Lille Erte vannbehandlingsanlegg
   • 69174989Telefon
  • Remmendalen kloakkrenseanlegg
   • 69188565Telefon
  • Renovasjon
   • 69174500Telefon
  • Rokke avfallsanlegg
   • Åpent: kl. 07.00-15.00, tor. kl. 07.00-19.30,
    lør. stengt
   • 69193315Telefon

Kommunale tjenester - andre

  • Havnevesen
    • Havnekontor
     • Jernbanebrygga 1
     • 69174830Telefon
    • Båthavnkontor
     • Jernbanebrygga 1
     • 69183412Telefon
  • Kemneren
   • Tordenskjoldsg. 4
   • 69174567Telefon
   • 69174641Telefaks
  • Ordfører
   • 69174514Telefon
  • Overformynderi
   • 90971307Mobil
  • Rådmann
   • 69174500Telefon
  • Skjenkebevilling
   • 69174846Telefon

Omsorg og rehabilitering

  • NAV
   • Storgt. 8
   • 55553333Telefon
  • Rehabiliteringsavdelingen
   • Kjærlighetsstien 28
   • 69172595Telefon

Skole og utdanning

  • Barneskoler
    • Låby skole
     • 69217180Telefon
    • Tistedal skole
     • 69194100Telefon
    • Berg skole
     • 69194150Telefon
    • Folkvang skole
     • 69174875Telefon
    • Gimle skole
     • 69216100Telefon
    • Hjortsberg skole
     • 69174970Telefon
    • Iddevang skole
     • 69196164Telefon
    • Os skole
     • 69212750Telefon
    • Prestebakke skole
     • 69217170Telefon
    • Øberg skole
     • 69174950Telefon
  • Undervisning
    • Administrasjonen
     • Storgt. 8
     • 69174500Telefon
  • Ungdomsskoler
    • Risum ungdomsskole
     • 69194000Telefon
    • Rødsberg ungdomsskole
     • 69194060Telefon
    • Strupe ungdomsskole
     • 69212710Telefon

Vei og trafikk

  • Parkering, kommunale
    • Parkeringskontoret
     • Busteudgt. 1
     • 69174740Telefon
     • 93244024Mobil

Andre ikke kommunale tjenester

  • Aladdin kino
   • Tordenskjoldsgt. 8, 1634776-6586790
   • 69174768Telefon
  • Fylkesmannen i Østfold
   • 69247000Telefon
  • Halden Frivilligsentral
   • 69176482Telefon
  • Halden Turist
   • 69190980Telefon
  • Kirkevergen
   • 69179540Telefon
  • Konfliktrådet
   • 22032615Telefon
  • Krisesenter i Halden
   • 69187474Telefon
  • Mattilsynet
   • 69972300Telefon
  • Politiet
   • Borgergt. 8, 1634776-6586790
   • 02800Telefon
    • Øyeblikkelig hjelp
     • 112Telefon
  • Skatt Øst
   • 80080000Telefon
  • Tannhelsetjenesten
   • Violgt.
   • 69186666Telefon
  • Tinglysning - Statens Kartverk
   • 32118800Telefon
  • Tingretten/Sorenskriveren
   • Borgergt.
   • 69190950Telefon

HELSE

  • Incest
    • Halden
      • Krisesenter for mishandlede og seksuelt misbrukte kvinner
       • 69955560Telefon
  • Krisesenter
    • Halden
      • Krisesenter for Aremark og Halden
       • 69187474Telefon
  • Legevakt
    • Halden
      • Legevakt for Aremark og Halden
       • 116117Telefon
       • 69172311eller

NYTTIGE TELEFONNUMMER

  • Brannvesenet - når hjelpen kan vente
    • Halden
      • Brann - Alarmsentral Øst
       • 69201700Telefon
      • Halden Brannvesen
       • 69174750Telefon
  • Frivilligsentralen
    • Halden
      • Halden frivilligsentral
       • 69176482Telefon
  • Fylkeskommune
  • Politi og lensmann
    • Halden
      • Halden Politistasjon
       • 02800Telefon
  • Taxi
    • Halden
      • Halden Taxisentral
       • 69213200Telefon

HER KAN DU FÅ HJELP

  • Barnevern
    • Halden
      • Barnevernsvakten
       • 90173222Telefon
      • Barneverntjenesten
       • 69174600Telefon
  • Helsetjenesten
    • Halden
      • Helsestasjon for ungdom
       • 69174662Telefon
  • Konfliktrådet
    • Halden
      • Konfliktrådet i Østfold
       • 22032615Telefon

TILBUD I KOMMUNEN

  • Bibliotek
    • Halden
      • Halden bibliotek
       • 69174770Voksenavdeling
       • 69174771Barn og ungdom
       • 69174772Informasjon
       • Åpningstider:
        Mandag og torsdag kl. 11.00-19.00 (17.00)
        Tirsdag, onsdag og fredag kl. 11.00-15.30 (15.00)
        Lørdag kl. 10.00-14.00 (Stengt)

Du kommer fra en mobil enhet.
Ønsker du å benytte våre mobiltilpassede betasider?