Aurskog-Høland

Aurskog-Høland

Kommunen informerer

Åpningstider: Man-fre kl. 08.00-15.30

Målvedtak: Bokmål
Areal: 967 km2
Innbyggere: 15.357 pers.
I Aurskog-Høland er det godt å bo. Her er det tilhørighet og nærhet, samt gode oppvekstvilkår for barn og unge. Idretts- og friluftsmiljøet er godt med mange frivillige organisasjoner. Tradisjonelt har skog- og landbruket stått sterkt i kommunen. Andre næringer innenfor et bredt spekter er i sterk vekst.

Ordfører Jan Mærli

Barn og familie

  • Barnehager
    • Kommunale
      • Aursmoen barnehage
       • 67205920Telefon
      • Bjørkly barnehage
       • 67205570Telefon
      • Bråtebakken barnehage
       • 67205985Telefon
      • Burholtoppen barnehage
       • 67205934Telefon
      • Festningsåsen barnehage
       • 67205930Telefon
      • Flatbyjordet barnehage
       • 67205170Telefon
       • 67205172eller
      • Kjelle gårdsbarnehage (statlig)
       • 63862862Telefon
      • Løken barnehage
       • 67205940Telefon
      • Setskog barnehage
       • 67205952Telefon
    • Private
      • Ekeberg barnehage
       • 63862380Telefon
      • Epletunet barnehage AS
       • 63864270Telefon
        • Trampen barnehage
         • 63858970Telefon
      • Hofmoen barnehage
       • 63855600Telefon
      • Holestua gårdsbarnehage
       • 63850593Telefon
      • Lundebygrenda barnehage
       • 63865814Telefon
      • Ole Brumm barnehage
       • 63863004Telefon
      • Plommehagen barnehage
       • 63858490Telefon
      • Barnehagegården
       • 63851080Telefon
  • Barnevern
   • 63852500Telefon
  • Familierådgivning
   • (Lillestrøm)
   • 46616830Telefon

Bolig og eiendom

  • Beredskap vann og kloakk
   • 63852500Telefon
   • 92895154etter kl. 15.30
  • Brann
   • Ved brann, akutt forurensning, andre ulykker ring
   • 110Telefon
  • Feier- og brannvesenet
   • 63852500Telefon
  • Husbankinformasjon/Bostøtte
   • 63852500Telefon
  • Tekniske tjenester
   • 63852500Telefon

Helse- og legetjenester

  • Barneverntjenesten/helse/PPTjenesten
   • 63852500Telefon
  • Boveiledertjenester
    • Klokkerudveien, Løken
     • 67205180Telefon
    • Poppelveien, Bjørkelangen
     • 67205190Telefon
  • Fysioterapi/Ergoterapi/Hjelpemidler
   • 63852500Telefon
  • Helsestasjonen
    • Aurskog-Høland helsestasjon
     • 63852692Telefon
    • Helsestasjon for ungdom
     • mandager kl. 14.30-16.30
     • 63852691Telefon
  • Legeformidlingen for Aurskog-Høland og Rømskog
   • 63862244Telefon
  • Legekontor, kommunale
    • Kommunelegen
     • 63852500Telefon
    • Aurskog legekontor
     • 63854930Telefon
    • Bjørkelangen medisinske senter
     • 63852670Telefon
    • Hemnes legekontor
     • 63852770Telefon
    • Løken legekontor
     • 63854890Telefon
  • Hjemmetjenester
    • Hjemmetjenesten Aurskog
     • 67205060Telefon
  • Tannleger
    • Tannklinikken Bjørkelangen
     • 63855585Telefon
    • Tannlegevakt
     • 22673000Telefon
  • Sykehjem
    • Aurskog sykehjem
     • 67205100Telefon
    • Bjørkelangen sykehjem
     • 67205000Telefon
    • Hemnes sykehjem
     • 67205120Telefon
    • Ulvehaugen bofellesskap/dagsenter
     • 67205280Telefon
  • Veterinærtjenester
    • Bjørkelangen Dyreklinikk
     • 63855558Telefon
    • Din Dyrlege, Aurskog
     • 63858300Telefon

Kultur, idrett og fritid

  • Administrasjon
   • 63852500Telefon
  • Bibliotek
   • Bjørkelangen
   • 63852590Telefon
  • Frivilligsentralen
   • 63852680Telefon
   • 95769107Mobil
  • Museer
    • Aurskog-Høland bygdetun
     • 63858561Telefon
     • 93689688Mobil

Miljø og folkehelse

  • Avfall
    • Spillhaug gjenvinningsstasjon
     • Lierfoss
     • 67205973Telefon
  • Mattilsynet/Dyrevernnemnda
   • Romerike
   • 63942800Telefon
  • Miljøvern/Helse
   • 63825372Telefon

Natur og friluftsliv

  • Viltnemnda
   • 63852500Telefon
   • 02800Varsling om viltpåkjørsler

Offentlige etater

  • NAV
   • 55553333Telefon
  • Forliksrådet
   • 63854110Telefon
  • Kirker
    • Kirkevergens kontor
     • 67205307Telefon
    • Aurskog menighetskontor
     • 67205310Telefon
    • Høland menighetskontor
     • 67205300Telefon
  • Konfliktrådet i Oslo og Akershus
   • 22032530Telefon
  • Lensmann
   • 63854110Telefon
  • Likningskontoret/Folkeregisteret
    • Skatt øst
     • kl. 09.00-15.00
     • 80080000Telefon
  • Ordfører
   • 63852513Telefon
  • Overformynderi
   • 63852500Telefon
  • Rådmann
   • 63852514Telefon
  • Tinglysning
    • Statens kartverk Hønefoss
     • 32118800Telefon

Skole og utdanning

  • Skoler
    • Aursmoen skole, barnetrinnet
     • 67205240Telefon
    • Aursmoen skole, ungdomstrinnet
     • 67205200Telefon
    • Bjørkelangen skole
     • 67205400Telefon
    • Bråte skole
     • 67205840Telefon
    • Haneborg skole
     • 67205346Telefon
    • Hofmoen skole
     • 67205910Telefon
    • Løken skole
     • 67205470Telefon
    • Setskog skole
     • 67205950Telefon
  • Skolefritidsordning
    • Aursmoen SFO
     • 67205265Telefon
    • Bjørkelangen SFO
     • 67205433Telefon
    • Bråte SFO
     • 67205852Telefon
    • Haneborg SFO
     • 67205354Telefon
    • Hofmoen SFO
     • 67205913Telefon
    • Løken SFO
     • 67205479Telefon
    • Setskog SFO
     • 67205944Telefon
  • Voksenopplæring
   • 67205315Telefon

HELSE

  • Krisesenter
    • Aurskog-Høland
      • Romerike Krisesenter
       • 63814178Telefon
  • Legevakt
    • Aurskog-Høland
      • Legevakt for Aurskog-Høland og Rømskog
       • 63862244Telefon

NYTTIGE TELEFONNUMMER

  • Brannvesenet - når hjelpen kan vente
    • Aurskog-Høland
      • Aurskog-Høland kommune
       • 63852500Telefon
  • Fylkeskommune
    • Aurskog-Høland
  • Frivilligsentralen
    • Aurskog-Høland
      • Frivilligsentralen
       • 63852680Telefon
       • 95769107Mobil
  • Politi og lensmann
    • Aurskog-Høland
      • Lensmannen i Aurskog-Høland
       • 63854110Telefon
  • Taxi
    • Aurskog-Høland
      • Øvre Romerike Taxi
       • 03550Telefon

HER KAN DU FÅ HJELP

  • Barnevern
    • Aurskog-Høland
      • Aurskog-Høland kommune
       • 63852500Telefon
      • Barnevern utenom åpningstid
        • Romerike politikammer
         • 64842137Telefon
  • Helsetjenesten
    • Aurskog-Høland
      • Helsestasjon for ungdom
       • Mandag kl. 14.30-16.30
       • 63852691Telefon
  • Konfliktrådet
    • Aurskog-Høland
      • Konfliktrådet i Oslo og Akershus
       • 22032530Telefon
  • Utekontakten
    • Aurskog-Høland
      • Tine Enger
       • 93261960Mobil
      • Jan Petter Haugland
       • 92433004Mobil
      • Aneth Trandem
       • 99079380Mobil

TILBUD I KOMMUNEN

  • Bibliotek
    • Aurskog-Høland
      • Aurskog-Høland bibliotek
       • 63852590Telefon
       • Åpningstider:
        Mandag, onsdag og torsdag kl. 11.00–19.00
        Tirsdag og fredag kl. 11.00–15.00
        Lørdag kl. 11.00–14.00

Du kommer fra en mobil enhet.
Ønsker du å benytte våre mobiltilpassede betasider?