Hva skjer i Råde

Oversikt over aktiviteter i Råde

+ Opprette en aktivitet gratis nå

Opprett aktiviteter på Ditt Distrikt, kostnadsfritt. Det kan være alt fra loppemarked, konserter, teater,turer, samlinger osv.

Råde kirke

Råde kirke

Kirke, religion&livssyn

Vakker midderalderkirke fra 1185.Den er bygd i romansk stil, og ligger flott til der den troner på høyden av Raet med utsikt utover bygda. Kirkens grunnplan følger grunntrekkene hos middelalderens steinkirker: vestvendt, kraftig tårn med våpenhus, rektangulært skip og smalere kor med apsis. Altertavlen er laget av Knut Billedsnider i 1638. Kirken har også et dåpsfat fra 1500-tallet. Besøk kan avtales med Råde Menighetskontor, 69285811.

Tomb kirke

Tomb kirke

Kirke, religion&livssyn

Tomb kirke er oppført i tømmer og er fra 1869. Kirken ligger like ved den vakre eikelunden ved Tomb jordbruksskole, tidligere Tomb Herregård. Vi regner med at det var kirke på Tomb Herregård allerde på slutten av 1300- tallet. Kirken ble plassert på nåværende kirkested i 1680. Altertavla fra 1638 er utført av Knud Billedsmide. Det store alterbildet er malt av Thomas Blix. Døpefonten er fra 1682 og er utskåret av en eikestamme.

Siste registerte aktiviteter
Sponsede lenker

Du kommer fra en mobil enhet.
Ønsker du å benytte våre mobiltilpassede betasider?