Hva skjer i Råde

Oversikt over aktiviteter i Råde

+ Opprette en aktivitet gratis nå

Opprett aktiviteter på Ditt Distrikt, kostnadsfritt. Det kan være alt fra loppemarked, konserter, teater,turer, samlinger osv.

Biblioteket

Biblioteket

Historie, kultur&arkitektur, Familie&barn

Åpningstider:Mandag: 09.00 - 15.00Tirsdag : 14.00 - 20.45Onsdag: 09.00 - 15.00Torsdag: 14.00 - 20.45Fredag: 09.00 - 15.00

Råde bygdetun

Råde bygdetun

Historie, kultur&arkitektur

Råde Bygdetun ligger sentralt til i Karlshus sentrum og består av flere bygninger.

Saltholmen

Saltholmen

Historie, kultur&arkitektur, Park&naturattraksjon

Med sitt særegne kystmiljø ble Saltholmen i 1997 kåret til Råde kommunes utvalgte kulturminne, og spor i svabergene vitner om at stedet har vært en sentral plass for Rådes innbyggere opp gjennom tidene.

Tomb

Tomb

Historie, kultur&arkitektur, Park&naturattraksjon

Tomb - en av 12 herregårder i Smaalenene Amt Rundt 1680 var Tomb en av 12 herregårder i Smaalenene Amt. I dette amtet lå faktisk halvparten av alle de herregårdene som fantes i hele landet. Herregårdsbetegnelsen ble gitt de gårdene som hadde kongelige privilegier og huset adelsmenn. I motsetning til mange av de gamle herregårdene i Østfold, finnes det ingen bygninger igjen på Tomb som kan gi assosiasjoner til fordoms storhetstid. Et unntak er riktignok stabburet som antakelig er fra 1840-tallet. Men vi vet at grunnmuren til fjøset minst er like gammel. Muligens er alderen på deler av fundamentet til det gamle internatet fra 1500-tallet.Rester av et fantastisk kulturminne Det var ikke bare bygningsmassen på en gård som sa noe om privilegier og økonomisk styrke. Et nesten like viktig element var parkanlegget. Og selv om utviklingen har gått hardt utover den gamle bebyggelsen på Tomb, så er altså bevarte rester, damanlegget og parken, et fantastisk kulturminne og som det ikke finnes så mange igjen av i Norge. Hageanlegg fra romantikken Parken på Tomb bærer i dag preg av å være en landskapspark, med sine dammer, bruer, hasselnøttallé, mangslungne stier, store og majestetiske trær og minnesmerket til Hermine Fugleberg for å nevne viktige elementer. Landskapsparken er romantikkens hageanlegg, og inspirasjonen ble hentet fra England. I romantikken ønsket man å spille på følelser og stemninger, snarere enn fornuft og logikk som f. eks. i den strengt regisserte barokkhagen. Men parken på Tomb har helt sikkert hatt et annet utseende før romantikken satte sitt preg på den i begynnelsen av 1800-tallet. Et parkanlegg vil alltid endre seg over tid. Derfor må den også skjøttes over tid. Gårdsmuseet og husmannsplassen Hallingsås I et nyere hus i den idylliske parken på Tomb jordbruksskole har man samlet gamle redskaper og kjøretøy fra herregården. Samlingen er stor og vel verd et besøk.Et lite stykke unna gårdsmuseet har Tomb jordbruksskole bygd opp den gamle husmannsplassen Hallingsås

Siste registerte aktiviteter
Sponsede lenker

Du kommer fra en mobil enhet.
Ønsker du å benytte våre mobiltilpassede betasider?