Fiske i Eidfjord

Eidfjord er rik på fiskemogelegheiter i elvar, vatn og i fjorden.

Fiske i fjorden er gratis. For fiske i elvar og vatn etter sjøaure, må det i tillegg til fiskekort betalast fisketrygdavgift på http://www.inatur.no/ eller på posten i Eidfjord. Det er ikkje naudsynt med fisketrygdavgift i fjellområda (kun på fiske etter laks og sjøaure).

På Hardangervidda finst mange fiskevatn med fjellaure. Sal av fiskekort på turistkontoret, turisthyttene og på YX bensinstasjon i sentrum. Meir informasjon/brosjyre på turistkontoret.

For laksefiske gjeld: Villaksen er freda, dvs. den skal gjenutsetjast. Kun i Simadalselva er det lov å fiske laks.

For fiske etter sjøaure i elvane Simadalselva, Eio, Bjoreio, nedre del av Veig og Eidfjordvatnet kan du kjøpe fiskekort på YX Eidfjord. Pris pr fiskekort: NOK 70 – 300 pr døgn.

I Eio er det muleg å få med seg ein fiskeguide inkl. fiskeutstyr på bestilling. Ta kontakt med Eidfjord Sportsfiske, Jesper Nielsen, tel. +47 99398754, email: post@eidfjordsportsfiske.no  http://www.eidfjordsportsfiske.no/

Eidfjord er rik på fiskemogelegheiter i elvar, vatn og i fjorden.Fiske i fjorden er gratis. For fiske i elvar og vatn etter sjøaure, må det i tillegg til fiskekort betalast fisketrygdavgift på http://www.inatur.no/ eller på posten i Eidfjord. Det er ikkje naudsynt med fisketrygdavgift i fjellområda (kun på fiske etter laks og sjøaure).På Hardangervidda finst mange fiskevatn med fjellaure. Sal av fiskekort på turistkontoret, turisthyttene og på YX bensinstasjon i sentrum. Meir informasjon/brosjyre på turistkontoret.For laksefiske gjeld: Villaksen er freda, dvs. den skal gjenutsetjast. Kun i Simadalselva er det lov å fiske laks.For fiske etter sjøaure i elvane Simadalselva, Eio, Bjoreio, nedre del av Veig og Eidfjordvatnet kan du kjøpe fiskekort på YX Eidfjord. Pris pr fiskekort: NOK 70 – 300 pr døgn. I Eio er det muleg å få med seg ein fiskeguide inkl. fiskeutstyr på bestilling. Ta kontakt med Eidfjord Sportsfiske, Jesper Nielsen, tel. +47 99398754, email: post@eidfjordsportsfiske.no  http://www.eidfjordsportsfiske.no/

Fishing opportunities in rivers, lakes and the fjord in Eidfjord. Fishing in the fjord is free. For fishing in rivers and lakes for sea trout, you also have to pay a fishing fee in addition to the fishing license at www.inatur.no or at the post office in Eidfjord. The fishing fee is not necessary for fishing in the mountains (only for fishing for salmon and sea trout).In the Hardangervidda there are many lakes stocked with mountain trout. Sale of fishing licenses at the tourist office,  the mountain lodges and at the YX-Eidfjord gas station. More information at the tourist office.Rules for salmon fishing: wild salmon are protected, which means they should be let loose. It’s  only allowed to fish salmon for keeps in the Simadal river.For trout fishing in these rivers: Simadalselva, Eio, Bjoreio, lower part of Veig and in the Eidfjord lake you can buy the licenses at the YX-Eidfjord gas station. Price per license: Nok 70 - 300 per day.In the Eio river it’s possible to hire a fishing guide with fishing equipment. Contact Eidfjord Sport fishing, Jesper Nielsen, tel. +47 99 39 87 54, email: post@eidfjordsportsfiske.no  www.eidfjordsportsfiske.no

Fishing opportunities in rivers, lakes and the fjord in Eidfjord.

Fishing in the fjord is free. For fishing in rivers and lakes for sea trout, you also have to pay a fishing fee in addition to the fishing license at http://www.inatur.no/ or at the post office in Eidfjord. The fishing fee is not necessary for fishing in the mountains (only for fishing for salmon and sea trout).

In the Hardangervidda there are many lakes stocked with mountain trout. Sale of fishing licenses at the tourist office,  the mountain lodges and at the YX-Eidfjord gas station. More information at the tourist office.

Rules for salmon fishing: wild salmon are protected, which means they should be let loose. It’s  only allowed to fish salmon for keeps in the Simadal river.

For trout fishing in these rivers: Simadalselva, Eio, Bjoreio, lower part of Veig and in the Eidfjord lake you can buy the licenses at the YX-Eidfjord gas station. Price per license: Nok 70 - 300 per day.

In the Eio river it’s possible to hire a fishing guide with fishing equipment. Contact Eidfjord Sport fishing, Jesper Nielsen, tel. +47 99 39 87 54, email: post@eidfjordsportsfiske.no  http://www.eidfjordsportsfiske.no/

Telefon: 53 67 34 00
Faks: 53 67 34 01
E-post: turistinfo@visiteidfjord.no
Url: www.visiteidfjord.no

Gjør deg synlig!

Skal du arrangere noe i nærmeste fremtid? Da kan du markedsføre dette gratis hos oss.

+ Opprett en aktivitet
Sponsede lenker